O knjigi

April 1941: Zlagoma, iz obteženih oblakov, kot iz težkih misli so padle zle slutnje na ramena in globlje v srce. Zlo fašizma in nacizma, ki je zastrlo Evropo, je udarilo tudi k nam, padlo in zarezalo globoko. Slovenski človek je trpel v krču okupatorjevega in kmalu še bratskega ubijanja, ki je po razsežnosti brez primere v narodovi zgodovini.

Monografija Slovenski razkol je obširna, z dokumenti in pričevanji utemeljena zgodovinska knjiga, ki prinaša odgovor na temeljno oz. najbolj prestižno vprašanje slovenske novejše zgodovine: zakaj in kako so Slovenci med drugo svetovno vojno spolzeli v oster narodni razkol, kdo je ta proces povzročil in kje se je vse skupaj začelo. Narodni razkol se je namreč do konca vojne še okrepil in razširil na celotno ozemlje ter s travmatičnimi posledicami sega še v sedanji čas. Prav zato je knjiga izredno aktualna in s svojimi novimi razkritji pomembna za slovensko prihodnost.

Posebna odlika knjige je uporaba doslej neznanih oz. neuporabljenih arhivov, fotografij in dokumentov, tudi desetletja zakopanega arhiva stražarjev, kar prinaša številna povsem nova odkritja. Dodatno vrednost predstavljajo vključena pričevanja oseb, ki so doživljale vojne dogodke, in grafične ponazoritve žrtev vojne ter njihovih povzročiteljev, ki kar se da natančno pokažejo, katera stran v vojni je sprožila nasilje in kakšne so bile posledice. Pričujoče zgodovinsko delo je utemeljeno na analizah podatkov o smrtnih žrtvah in povzročiteljih na različnih straneh, pridobljenih iz baze Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani, kar je nazorno prikazano v grafih. Nekateri predstavljajo ključno podlago za razumevanje slovenskega razkola, ki se je v letih 1941 in 1942 začel v Ljubljanski pokrajini.

Knjiga je namenjena vsem, ki bi radi razumeli preteklost in prek nje sedanjost tako naroda kot svojih prednikov. Ti so nam, kot dokazujejo najnovejše raziskave, ne le v spominu, ampak tudi v genskem zapisu zapustili sledi vojne, ki nas bremenijo kot travme, posebej če jih ne poznamo in ne raziščemo.

Knjiga obsega 624 strani velikega formata v barvnem tisku. Objavljenih je 217 faksimilov dokumentov in fotografij vseh vpletenih strani, številni prvič. V monografiji je 15 zemljevidov in 35 posebej za to knjigo izdelanih grafov, ki natančno kot še nikoli doslej prikažejo potek vojne z vidika žrtev, ki je v marsičem šokanten. Opremljena je tudi z daljšimi povzetki v angleškem, nemškem in italijanskem jeziku ter imenskim in krajevnim kazalom.

Ocene

Kdor bo hotel res razumeti slovensko medvojno zgodovino, bo moral vzeti v roke to knjigo, ki pomeni najbolj celovito zgodovinsko delo o začetkih slovenske narodne nesreče med vojno. Poleg številnih novih virov in strokovnega aparata jo krasi odličen, bralcu prijazen jezik. Dejansko se bere kot kriminalka, četudi gre za prvovrstno strokovno delo. Fascinatno je, kako je avtor Jože Možina prepričljivo z dokumenti in izjemno nazornimi grafičnimi prikazi razgalil zgodovinske razloge, zakaj smo Slovenci vse od vojne v temelju ideološko sprti, obenem pa ponuja tudi pot iz tega brezna, ki je v vrednotenju vseh vpletenih po enakih kriterijih. V tem smislu je to zelo pomembna knjiga za našo prihodnost. Avtorjeva pogumna raziskava si zasluži kar največ bralcev in vsestranske podpore.

Dr. Stane Granda

Poznavanje začetkov medslovenskega razkola, ki se je poleti 1942 v Ljubljanski pokrajini sprevrgel v državljansko vojno, je ključno za razumevanje dogajanja v nadaljevanju vojne in ob njenem koncu. Zato je težje razumljivo, da je slovensko zgodovinopisje že desetletja čakalo na podrobno tovrstno znanstveno raziskavo.

Dr. Mitja Ferenc

Slovenski razkol je izredno dragocen prispevek k boljšemu razumevanju zgodovine druge svetovne vojne na slovenskih tleh. V središču obravnave je eno najbolj občutljivih poglavij polpretekle zgodovine. /…/ Jože Možina se ne opira samo na številno domačo in tujo literaturo, temveč predvsem na arhivsko gradivo. Najbolj dragocen je arhiv Akademskega kluba Straža, ki vsebuje povsem neznane dokumente tako revolucionarne kot tudi protirevolucionarne strani. Izjemnega pomena so tudi pričevanja, ki jih avtor zbira že vrsto let doma in v tujini ter ki nazorno osvetljujejo in dopolnjujejo opisane dogodke.

Dr. Tamara Griesser Pečar